Sluchové rozlišování hravě

přístup získáte zakoupením kurzu: www.vlastnimtempem.cz