Hravé procvičení grafomotoriky
a propojení hemisfér

Pomalé obtahování zrcadlově převrácených čar oběma rukama současně.

Pracovní listy ke stažení ZDARMA.

Sada A, pro děti ve věku 4-6 let
Motivace ke kreslení a příprava na úchop tužky pro vašeho předškoláka.

Sada B, pro děti ve věku 5-7 let
Řešení obtíží při psaní vašeho prvňáčka.

Procvičování hravou formou 2-3 x týdně po dobu 1-5 minut.
V průběhu měsíce dítě zvládne viditelné pokroky v soustředění a přesnosti.
Mgr. Magda Olšinská, speciální pedagog, speciální máma

Cvičení zlepšuje:

 • jemnou motoriku prstů
 • grafomotoriku
 • prostorovou orientaci
 • soustředění
 • koordinace obou rukou současně podporuje zapojení obou hemisfér
 • tyto dovednosti jsou zásadní pro rozvoj řeči

Cvičení je vhodné pro děti s:

 • opožděným vývojem řeči
 • obtížemi v grafomotorice a psaní
 • s obtížemi v koncentraci pozornosti – ADHD
 • specifickými poruchami učení – dyslexie, dysgrafie
 • po úrazech mozku, dlouhodobé narkóze, po zahojení zlomeniny ruky
 • s obtížemi v koordinaci pohybů oko-ruka

Nadšené ohlasy

„Po několika opakováních vidím u předškoláka větší jistotu a plynulost v tazích. Doporučuji všem učitelkám MŠ!“

 Ludmila, speciální pedagog

„Můj pětiletý syn nevydrží dlouho u žádné aktivity, ale baví ho obtahování tras autíčky, zvládá už i obtížnější tvary a zlepšil se v soustředění.“

 Libuška, maminka

Přehled sady A pro děti 4-6 let

Přehled sady B pro děti 5-7 let

Jak připravit pracovní listy?

Vytisknete jednostranně černobílé PDF ve formátu A4, slepením dvou listů se zrcadlově obráceným tvarem získáte formát A3. Lepidlo nanesete na vyznačený svislý pruh na pravém okraji stránek. Listy není nutné laminovat. Můžete si zvýraznit start a cíl každé dráhy pastelkami nebo fixami.

 

Jaký je doporučený postup práce?

 • Položte na oba dolní kruhy na papíru 2 vlastní drobné předměty.
 • Dítě má uchopit předměty do obou rukou a pomalu projet obě dráhy nahoru, dojet do druhého kruhu na konci trasy oběma předměty současně.
 • Pokud je start i cíl v dolní části papíru, postupujte zvenku dovnitř.
 • Vyměňte pracovní list a postup opakujte, nebo zvolte jinou variantu provedení.

Jak často a dlouho trénovat?

Doporučuji 2-3 x týdně po dobu 1-5 minut.

Když dítě začíná ztrácet pozornost, navrhněte výměnu předmětů nebo způsobu provedení. Pokud si přesto dítě nepřeje pokračovat, aktivitu ukončete a pokračujte následující den.

Cvičení přináší výsledky při dlouhodobém použití. Proto je důležité reagovat na přetížení dítěte včas a nespojit tak nácvik s nepříjemnými pocity, které způsobují ztrátu motivace pro další práci.

Změny stavu: signály, které u dítěte ukazují, že může být přetížené a potřebuje přestávku nebo změnu aktivity1).

„Při stresu a přetížení nervového systému učení neprobíhá efektivně. Je důležité dát si včas pauzu.“

Proč cvičení zapojuje obě ruce současně?

Synchronizovaným pohyby obou končetin dochází k posílení nervových drah propojující obě hemisféry. Mozek funguje jako integrovaný celek a většina našeho chování zahrnuje koordinovanou spolupráci obou polovin2). Pokud přenos informací z receptorů v těle do mozku nefunguje efektivně, člověk spotřebuje více energie na udržení pozornosti a rychleji se unaví, může mít obtíže v činnostech náročnějších na přesnost a koordinaci, pozornost (čtení, psaní, řeč). Věda dokázala, že když naše mozkové hemisféry pracují dohromady a plynule se doplňují, výkon mozku je výrazně vyšší a naše schopnost učit se je mnohonásobně lepší3).

Moje dítě ještě neumí správně držet tužku, je to pro něj vhodné cvičení?

Tvary jsou seřazeny podle náročnosti v souladu s vývojem grafomotoriky dítěte4). Zpočátku postupujte podle předem daného pořadí obtížnosti listů. Pokud je dítě zvládá, může pracovat s listy dle svého výběru, zkoušet různé varianty předmětů, hrát si s rychlostí provedení. Obtahování s pastelkami bych doporučila pro starší děti, které zvládají ostatní varianty.

 

Moje dítě je příliš zbrklé, jak ho motivovat k pomalejšímu tempu práce?

Pokud je dítě zbrklé a provádí cvičení pouze v rychlém tempu, místo kritiky „ne ne, děláš to špatně“ využijte popis: „Jé je, ty jezdíš opravdu rychle!“ A postupně si spolu zkuste hrát s rychlostí – jak nejrychleji umíš jet? Jako závodní auto? A Jak rychle pojede třeba šnek? Nebo lze měřit rychlost na počet prstů na ruce. Tuto přípravnou hru s rychlostí můžete hrát i bez pracovních listů, klidně na závodní dráze na koberci s jedním autíčkem.

Záleží na rychlosti, kterou dítě obtahuje trasy?

Mozek potřebuje na propojování informací a jejich zafixování čas. Názorným příkladem je například dovednost jízdy na šlapacím kole. Jet rychle je snazší než pomalu. Ale aby si člověk skutečně uvědomil jednotlivé dovednosti této komplexní aktivity, je lepší jet pomalejším tempem. Mozek potřebuje na propojování informací a jejich zafixování čas.

„Pomalé tempo práce je důležitější než projet celou sadu naráz.“

Co má umět dítě při nástupu do školy?

Správný sed, držení tužky uvolněnou rukou a plynulý pohyb předloktí po papíře. Tyto dovednosti jsou důležitější než přesnost tahu a schopnost vyplňovat drobné řádky. Tato sada vyhovuje předškolním dětem, protože využívá většího formátu papíru – A3.

Pro moje dítě je cvičení příliš obtížné, jak máme začít?

 • Zamyslete se nad svojí motivací jako učitele/rodiče. Chcete dítě napravovat, nebo si společně hrát? Nebo už jste sami unavení a chcete mít jen další splněný úkol?
 • Nechte dítě zvolit si vlastní předměty pro obtahování.
 • Nejprve zkuste základní sadu A vhodnou pro děti 4-6 let.
 • Začněte tím, že projedete jeden pracovní list vy, dítě sleduje/nebo si hraje v místnosti.
 • Nabízejte, ale nevnucujte. Oceňte snahu o zapojení, nehodnoťte výkon.
 • Nechte dítě vyzkoušet dráhu nejprve dominantní rukou, potom druhou, současně.
 • Když dítě odmítá pracovní listy, zkuste společně vytvořit dvě rovné závodní dráhy na podlaze pro autíčka. Využijte například kostky, nebo stočené ručníky. Včas ukončete aktivitu a pokračujte druhý den.
 • Dráhu je možné zvýraznit 3 D rozměrem pomocí nalepené tkaničky ve tvaru čáry, nebo vyříznout 1 cm širokou trasu do kartonu.
 • Dítě také může aktivitu odmítat z důvodů celkového přetížení, pokud prochází dalšími terapiemi současně. Doporučuji zvážit s odborníkem množství a postupné načasování terapeutických aktivit.
 • Doporučené procvičování jedné sady je 9-12 x v průběhu měsíce. Pokud dítě není dostatečně zralé na to, aby zvládlo všechny tvary sady, můžete si dát v nácviku několik týdnů přestávku a opět se k nim vrátit.

Pro moje dítě je cvičení příliš snadné, jak obměnit aktivitu?

Zkoušejte různé varianty cvičení podle náročnosti:

Využijte různé předměty pro obtahování – kaštany, bambule, kostky, oblázky, malá autíčka, figurky z deskových her. Tato varianta podporuje špetkový úchop třemi prsty, který je důležitý pro správný nácvik držení tužky.

Převoz drobných předmětů: Uzávěry od pet lahví využít jako lodě pro panáčky z Lega, nebo převoz jednotlivých korálků, těstovin, mincí, křupek.
Svislá plocha: Upevnit pracovní list na tabuli, nebo lednici. Projíždět prsty, nebo malými magnety.
Překreslování: Kreslení cest prsty podle vzoru do mouky na plechu, do písku.
Venku: Obtahovat pomocí kříd na chodníku, nebo klacíky do písku.
Různé prsty: Uzávěrem od pet lahve projet celou trasu palci na rukou, potom vystřídat i ostatní prsty. Je vhodné, když má dítě zápěstí a předloktí na papíru a plynule ruce posunuje na stole. Tato dovednost je také důležitá pro správné držení tužky.
Jednou rukou: Dítě používá jednu ruku, rodič naproti němu také. Oba mají druhou dlaň položenou nehybně na stole. Poté si ruce vystřídají. Tato varianta pomáhá odlišení jednotlivých pohybů, která je důležitá při psaní (jedna ruka se pohybuje, druhá ne).
Bláznivá výzva: Izolepou připevnit rohy obalu na pracovní listy na zem, v sedě se pokusit napodobit trasy chodidly, které postrkují větší předměty (např. hrnky).

Start – stop: Dítě pomalu provádí cvik, rodič dává pokyny start – stop. Jako motivaci lze využít hru na policistu řídícího dopravu. A také vyměnit si role – rodič provádí cvičení, dítě udává pokyny start-stop. Tato varianta podporuje schopnost diferenciace pohybů.

Pastelky/voskovky/fixy: Obtahování cest různými barvami, pokud dítě již zvládá úchop tužky. Při obtahování je důležitější plynulý pohyb ruky než dokonalá přesnost tahu.

Zkřížené ruce.

Vlastní trasa: Pokud dítě zvládá předchozí cviky, můžete mu nabídnout vytvořit si vlastní dráhu a zrcadlově ji překreslit na druhou polovinu papíru.

O autorce

Hledala jsem způsob, jak pomoci svému pětiletému synovi s procvičováním grafomotoriky, protože nebyl ještě připravený držet správně tužku a malování ho příliš nezajímalo. V obchodech jsem našla pouze pracovní listy velikosti A4, které pro něj byly příliš obtížné. Začala jsem kreslit vlastní trasy na staré kalendáře A3 a objevili jsme společně spoustu zábavných her, které mu pomáhají dělat pokroky, aniž by musel držet tužku. Mám radost, že se o ně s vámi můžeme podělit!

Mgr.Magda Olšinská, speciální pedagog, speciální máma

Máte dotazy, nebo vás zajímají další praktické tipy? Přidejte se do facebookové skupiny Vlastním tempem: inspirace pro rodiče dětí s obtížemi ve vývoji.

 

Odkazy z použité literatury:

1) Dokument Změny stavu, HANDLE přístup, použito se svolením The HANDLE Institute.
2) Lidský mozek: 50 myšlenek, které musíte znát. Moheb Costandi, Slovart, 2014
3) Přetrvávající primární reflexy. M. Volemanová, INVTS, 2013
4) Rozvoj grafomotoriky, J. Bednářová, Computer press, 2006