Snadno srozumitelné čtení:

Alchymista, od Paula Coelha pro žáky 2.-9. třídy.

Vaše dítě potřebuje krátké texty ke čtení, ale pohádky pro nejmenší už ho nezajímají?

Upravila jsem známý příběh o muži, který následuje svůj sen a hledá poklad.

Kratší věty, větší písmo, jednoduchý děj.

Každá kapitola má samostatnou stránku a obrázek.

Na konci textu jsou otázky pro kontrolu porozumění z každé kapitoly.