Individuální HANDLE program

Školní úkoly stojí vaše dítě obrovské úsilí a stejně nezažije úspěch?

Čtení je dřina a matematika je noční můra?

V poradně vám doporučili další porci procvičování toho, co je pro dítě obtížné?

 

Mohu vám to pomoci změnit díky HANDLE® 
celostnímu přístupu k neurovývoji a efektivitě učení.

Chcete:

 • Porozumět chování dítěte a efektivně ho podpořit přesně na té úrovni, kde se právě nachází?
 • Zjistit, v jakých oblastech má oslabení a jak to ovlivňuje jeho schopnost soustředit se a pamatovat si?
 • Najít možnosti, jak snížit přetížení dítěte a podpořit jeho schopnost zlepšit se v tom, co je pro něj důležité?
 • Místo nekonečného drilu a terapií vědět, jak si užít s dítětem společný čas?

Školní dovednosti jsou jako plody květiny.
Je potřeba, aby kořeny těchto dovedností fungovaly efektivně.

HANDLE aktivity mohou dítěti pomoci zpevnit tyto základní stavební kameny a zažít úspěch v tom, co si přeje se naučit.

Na základě screeningu (mapování oslabených oblastí) vybírám pro dítě aktivity, které individuálně přizpůsobím na míru jeho potřebám.

Tyto jednoduché rytmické aktivity mohou zmírnit příčiny obtíží dítěte a podpořit jeho schopnost učit se nové dovednosti.

Učím dítě a rodiče vnímat signály přetížení a reagovat na ně včas, protože ve stresu učení neprobíhá efektivně.

Proč si vybrat spolupráci se mnou?

Vystudovala jsem Speciální pedagogiku se zaměřením na děti s vývojovými obtížemi, autismem a specifickými poruchami učení.

Můj syn s vývojovou dysfázií mě učí, co skutečně v praxi funguje.

Jsem certifikovaná HANDLE screenerka, vidím chování dítěte jako způsob komunikace toho, co potřebuje jeho tělo.

Mohu vám pomoci najít konkrétní řešení na míru vaší situaci s respektem k osobnosti dítěte.

HANDLE screening je určený pro děti od 5ti let, které komunikují verbálně a mají mírné obtíže v učení a chování.

Na základě cílů rodiče a dítěte vytvářím individuální program.

Příklady cílů:

 • Chci vědět, jak vytvořit takovou atmosféru nad úkoly, aby u nás doma nikdo nemusel křičet.
 • Chci zjistit, jak to udělat, aby úkoly pro mě byly snazší a já měl/a čas na to, co mě baví.
 • Chci se zlepšit ve hře na piano, fotbale, nebo PC hrách.
 • Chci se cítit lépe ve skupině lidí a najít si kamarády.

Dokážu propojit i odlišné priority (například když si rodič přeje, aby se dítěti snáze četlo a dítě se chce zlepšit ve fotbale).

Základní program je 6 hodinových online setkání v průběhu 4 měsíců.

Pro mladší děti nabízím i možnost osobního setkání v Praze.

Při prvním setkání s dítětem se ptám na jeho vlastní cíle, v čem si přeje se zlepšit. Projdeme společně sérii jednoduchých úkolů u stolu i v prostoru místnosti. Je pro mě důležité vidět běžné reakce dítěte neovlivněné pokyny rodiče. Je vhodné, aby rodič byl přítomen jako tichý pozorovatel.

Na základě pozorování vytvořím dokument Neurovývojový profil klienta:

 • Zjistíte, jak vaše dítě vnímá prostředí svými smysly.
 • Dozvíte se, v jakých neurovývojových oblastech má oslabení.
 • Vysvětlím vám, jak tyto oblasti ovlivňují schopnost dítěte vyrovnat se s nároky okolí, jeho denní fungování, učení a chování.

Na dalších setkáních:

 • Naučím vás a dítě HANDLE aktivity pro podporů zrání neurologických systémů a najdeme variantu, která bude vašemu dítěti příjemná. Respektuji, když dítě aktivitu odmítne a najdu s ním vhodnější variantu.
 • Vysvětím vám i dítěti, jak tato aktivita může podpořit dítě v dosažení jeho vlastních cílů.
 • Přijdeme na to, jak upravit prostředí pro omezení stresu a naplnění potřeb dítěte.
 • Najdeme společně kompenzační strategie pro zjednodušení úkolů a činností.

Aby program mohl být efektivní, je také velmi důležité najít pravidelně vhodný moment v průběhu dne, kdy budete mít klidný čas pro HANDLE aktivity.

HANDLE aktivity jsou příležitost pro vzájemné napojení rodiče a dítěte. Od rodiče se očekává, že věnuje pravidelně pozornost dítěti při společné hře přibližně 20-30 min za den. A do tohoto času, kdy se oba cítí dobře, pak rodič zapojí HANDLE aktivitu, která trvá obvykle 1-2 minuty. Díky tomu, že tato cíleně vybraná aktivita je jednoduchá a příjemná, mozek může snáze vytvořit nová spojení neuronů a tím se zdokonalit i v činnostech, pro které potřebuje zvládat mnoho jiných dovedností. S teenagery najdeme společně možnosti, jak mohou zapojit aktivity do svého denního programu sami.

Zábavná a hravá forma je pro efektivní učení klíčová.

Aby program mohl být úspěšný, je důležité, aby každý splnil svou část:

 • Já se s vámi podělím o své know-how, vyberu a vyzkouším s dítětem a rodičem aktivity a zodpovím dotazy.
 • Od dítěte očekávám, že má konkrétní cíl, v čem se chce zlepšit a je ochotné spolupracovat na hledání nových možností, aby pro něj učení mohlo být snazší. Potřebuje také každý den mít vlastní volný čas (mimo organizované kroužky), protože při přetížení nemůže učení probíhat efektivně.
 • Od rodiče očekávám, že tento program dítěti nabízí jako společné řešení, nevnucuje mu ho proti jeho vůli. Pro úspěch programu je zásadní vytrvalost (najít s dítětem čas v průběhu dne a věnovat mu pozornost) a včas HANDLE aktivitu ukončit při prvních známkách přetížení dítěte (nepoužívat dril).

Cena 4měsíčního programu:

1x 60 minut online screening + vyhodnocení informací, zápis v dokumentu Neurovývojový profil klienta

5x 60 minut online setkání v odpoledních hodinách se zápisem aktivit a doporučení.

Dítě může být přítomno tak dlouho, jak je mu příjemné, konzultaci mohu dokončit jen s rodičem.

Průběžně odpovídám na dotazy prostřednictvím e-mailu.

Celkem 7.000kč

Platba celé částky před začátkem programu.

Domluvte si termín konzultace, na které ráda zodpovím vaše dotazy: magda@vlastnimtempem.cz

Reference

S Hankou jsme řešili už od první třídy problémy se čtením. Začala zaostávat oproti spolužákům, už po půl roce nám učitelka říkala, že máme více trénovat. Postupně se Hanka úplně zablokovala, odmítala jakékoli pokusy o učení, čtení se vyhýbala. Ve třetím ročníku jsme ji dali testovat v centru, kde se specializují na poruchy učení. Napsali nám sice nekonečně dlouhou zprávu, s čím vším má problém, ale zase jsme se nikam neposunuli. Protože nám dali za úkol pracovat s další učebnicí, pracovním sešitem a v tom čase jsme seděli nad jejími běžnými úkoly 2 hodiny denně, nedokázala jsem ji donutit ještě dělat něco navíc.

Takže přišel začátek čtvrté třídy a Hanka nastupovala do školy s obrovským stresem, schopná sice přečíst jednotlivá slova, ale ne věty, nebyla schopná číst s porozuměním, i úplně jednoduchá slova psala nesprávně.

V této situaci Hanka začala online hodiny s Magdou, bavilo jí to a těšila se na ně.

A dnes, po čtyřech měsících sedím v posteli a Hanka čte svým sestrám knížku na dobrou noc a nám s mužem se tomu ani nechce věřit. Hanka našla chuť číst, nevyhýbá se přečtení zadání ve škole, domácí úkoly jsou napsané do půl hodiny. Ve škole se jí poprvé podařilo napsat sloh a byla z toho nadšená!

Děkujeme

Veronika Hlinková

Často kladené dotazy:

Budu potřebovat nějaké speciální pomůcky?

Využívám k práci běžné předměty z domácnosti, případně nenákladné pomůcky z papírnictví.

Moje dítě nevydrží sedět, jak poznám že je pro něj tato služba vhodná?

Dítě se může při online setkání pohybovat, pokud mu to pomůže ve vnímání a soustředění. Dítě také nemusí být přítomné po celou dobu setkání, dotazy s rodičem mohu probrat individuálně. Pokud si nejste jisti, můžete si domluvit se mnou úvodní konzultaci a případně vám doporučím vyhledat jinou Screenerku, která pracuje skrze osobní setkání s dítětem.

Za jakých okolností není vhodné začínat HANDLE program?

V situaci, kdy dítě nebo celá rodina prochází obdobím výrazné změny: stěhování, úmrtí v rodině, akutní vztahové krize, pokud má klient chronické bolesti, rodič se syndromem vyhoření, ambiciózní rodič velmi zaměřený na výkon, příliš mnoho terapií nebo školních povinností současně.

Je HANDLE přístup vhodný i pro dospělé?

Ano, pracuji s klienty od 5ti let bez věkového omezení. Neuroplasticita je celoživotní proces a podpořit učení nových dovedností lze v každém věku.

Je HANDLE přístup vhodný pro dítě s autismem?

Ano, zaměřuje se cíleně na podporu smyslového vnímání, a právě snížená nebo zvýšená citlivost smyslů může hrát v učení a chování osob s autismem zásadní roli.

Je potřeba aby dítě mělo určenou diagnózu od jiných odborníků?

Ne, protože diagnózy jsou pro systém školního vzdělávání. Dokážu skrze pozorování dítěte při činnostech vidět souvislosti jeho obtíží se systémy jeho těla a cíleně je podpořit hravými aktivitami, nikoli pouze s dítětem nacvičovat to, co se mu nedaří.

Lze HANDLE kombinovat s dalšími přístupy a terapiemi?

Ano, pokud má dítě stále ještě v průběhu dne neorganizovaný volný čas, aby mohlo dělat své zájmy. Při stresu a přetížení učení neprobíhá efektivně.

Je potřeba, aby dítě tyto aktivity dělalo od teď již napořád?

Obvykle ne, jakmile dojde k automatizaci nových spojení v mozku, stanou se nové dovednosti běžným nástrojem dítěte a může být připraveno je využít i v jiných situacích.