HANDLE

Celostní přístup k neurovývoji a efektivitě učení

hračky pro děti

HANDLE program: jak může pomoci dětem se speciálními potřebami

Cílem HANDLE programu je podpořit organizaci neurovývojových systémů člověka, omezit stres a přetížení a vytvořit tak připravenost k učení a zlepšit kvalitu jeho života. Přináší individuálně přizpůsobené jednoduché aktivity, které dětem, dospělým i seniorům pomáhají řešit příčiny jejich obtíží.

HANDLE program může zlepšit funkce nervové soustavy v těchto oblastech:

 • hmatové vnímání (hypersenzitivita / hyposenzitivita na dotek)
 • přecitlivělost na vůně a pachy
 • pomáhá nastavit přiměřené svalové napětí (může zmírnit hypotoniii a hypertonii)
 • dokáže ovlivnit kruhové svěrače v těle (kontroly vylučování moči)
 • podpora rovnovážného smyslu a koordinace pohybu v prostoru (hrubá motorika)
 • zrání zrakového vnímání (okulomotoriku, binokularitu, koordinaci oko-ruka)
 • sluchové vnímání (schopnost mozku zpracovávat sluchové vjemy)
 • pracuje s jemnou motoriku prstů pro sebeobsluhu i držení tužky předškoláků
 • orální motoriku (ovládání svalů úst pro lepší příjem potravy a výslovnost)
 • prostřednictvím podpory interhemisferické integrace může zlepšit paměť a pozornost, schopnost ovládat emoce a plánovat a organizovat své jednání (rytmické aktivity pro efektivnější zapojení obou polovin mozku)

 

V čem vnímám odlišnosti HANDLE přístupu od jiných terapií a metod?

HANDLE přístup staví na zásadách, že méně je více a pomaleji je rychleji.

 • Méně terapií… je více času spolu s rodičem
 • Méně stresu…  je více schopnosti soustředit se.
 • Méně počtu opakování… je více motivace a ochoty zapojit se.
 • Méně tlaku na dosažení výsledku…  je více radosti a sebedůvěry.
 • Pomaleji vykonávat aktivity… znamená rychleji vytvořit nová propojení v mozku.
 • Pomaleji přidávat obtížnost… znamená rychleji automatizovat nové dovednosti.

Lidský mozek není připraven se efektivně soustředit a učit se nové věci, pokud je vystaven stresovým situacím, nebo přetížen podněty z okolí, či svého těla. Proto HANDLE respektuje potřebu bezpečí, přijetí individuálních odlišností, posloupnost učení a přizpůsobuje člověku tempo a způsob učení.

Věda prokázala, že když se podaří aktivitu dítěte zpomalit a věnovat ji na krátkou chvilku plnou pozornost, pak je učení novým dovednostem efektivnější než dlouhé mechanické opakování.  (Anat Baniel: Deti za hranicami možností)

Jaké pomůcky HANDLE přístup využívá?

Jedná se o běžné předměty v domácnosti, obvykle není potřeba žádné speciální předměty zakoupit.

Kolik času vyžaduje pravidelná aktivita rodiče s dítětem?

Vlastní HANDLE aktivita obvykle trvá 1-3 minuty, ale je velmi důležité vybrat vhodnou chvíli, kdy dítě je soustředěné a cítí se v pohodě, aby bylo schopné se soustředit na aktivitu. Stejně zásadní je vnitřní nastavení a motivace rodiče, zda je sám v klidu a dokáže si aktivitu s dítětem užít, místo toho, aby se soustředil na výsledek.

Jako certifikovaná HANDLE screenerka vytvářím individuální program pro děti od 5ti let, které komunikují verbálně.

Podle screeningu oslabených oblastí dítěte vybírám cílené HANDLE aktivity a přizpůsobuji je na míru dítěti podle individuálních potřeb a zájmů.

Dlouhodobým cílem je pozvolná podpora jednotlivých oblastí dítěte pro zlepšení v konkrétních školních dovednostech.

Rezervujte si Váš termín online konzultace: magda@vlastnimtempem.cz

Našemu pětiletému synovi s dysfázií velmi vadilo mýt si obličej a čistit si přední zuby. Díky HANDLE jemné masáži obličeje za několik týdnů přestal být na tyto vjemy tolik citlivý. Hry s prsty mu pomáhají připravit se na správné držení tužky. A protože si sám může určit variantu hry i jak dlouho bude trvat, ochotně spolupracuje a dělá pokroky.

Díky kurzu HANDLE lépe vidím, jak si umí můj syn říci, co potřebuje, aby se mohl rozvíjet a učit se nové věci – například tím, jaké druhy pohybu záměrně vyhledává a stimuluje tím svůj rovnovážný systém a vnímání svého těla v prostoru. HANDLE přístup mi pomáhá porozumět souvislostem vývoje mého dítěte a díky tomu mám  pro něj větší pochopení, a vím jak ho podpořit v oblastech, které jsou pro něj obtížné.

Mgr. Magda Olšinská