Sluchové rozlišování hravě

Online mini kurz pro rodiče i učitele,

kteří podporují předškoláky s obtížemi v řeči a školáky s obtížemi ve čtení.

Díky logopedii jste natrénovali s dítětem správnou výslovnost hlásky, ale dítě ji v řeči nepoužívá?

Ověřte si sluchové vnímání vašeho předškoláka:

Na jakou hlásku začíná slovo: KÁVA?

A umí říci, jaké jsou zbývající hlásky?

Kolik má slovo KÁVA slabik?

Která slabika je krátká a která dlouhá?

Pokud je to pro něj obtížný úkol, nejspíš pro něj nebude snadné ani naučit se plynule číst s porozuměním.

 

Příprava předškoláků s obtížemi v řeči a sluchovém vnímání neprobíhá v mateřských školách ani na logopedii systematicky.

Na začátku školní docházky na tuto přípravu není dostatek času ani příležitosti v učebnicích.

 Dobré sluchové rozlišování a jazykový cit jsou klíčové pro schopnost naučit se číst s porozuměním.

Přejete si:

Aby vaše dítě začalo používat v řeči hlásky, které spolu trénujete na logopedii?

Aby vaše dítě bylo připravené na úspěch ve čtení v 1. třídě?

Užít si s dítětem hry u vás doma, místo vyplňování pracovních listů?

Zjistit, jak zapojit více smyslů, aby se dítě lépe soustředilo?

 

Přidejte se na mini kurz Sluchové rozlišování hravě!

Je vhodný pro rodiče dětí:

  • starších než pět let
  • s odkladem školní docházky
  • s obtížemi ve vývoji řeči
  • školáků 1. stupně ZŠ, kterým se čtení nedaří

 

Předškoláci nejdříve potřebují pochopit, že slovo „pes“ se skládá ze tří hlásek: p-e-s.

V 1. třídě se pak naučí tyto hlásky označit písmeny P-E-S.

Mohou tak plynule na tuto předškolní přípravu navázat analyticko-syntetickou metodou výuky čtení,

která je v českých školách nejrozšířenější.

O autorce

Mgr. Magda Olšinská, jsem speciální pedagog se zaměřením na vzdělávání dětí se specifickými poruchami učení, mentálním postižením, autismem.

V rámci dalšího studia jsem absolvovala kurzy:

Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina,

HANDLE celostní přístup k neurovývoji a efektivitě učení.

Můj syn s vývojovou dysfázií mě učí, jak tyto znalosti použít v praxi.

Na mini kurzu Sluchové rozlišování hravě se dozvíte:

1. Jak podpořit zájem a pozornost dítěte 

Dozvíte se, jak si hravě poradit se situací, kdy se dítě splete. Tyto principy využijete i při nácviku dalších školních úkolů.

Ukážu vám, jak využít k aktivitám předměty ve vašem domově.

2. Určit počet slabik ve slovech

Díky pohybovým hrám se dítě naučí určit počet slabik ve slovech, procvičit sluchovou paměť a prostorovou orientaci.

Hry se slovy vám představím podle obtížnosti, aby každé dítě mohlo zažít úspěch už na začátku.

3. Rozeznat délku slabik

Efektivní učení nových dovedností využívá více smyslů současně.

Dozvíte se, jak rozeznat délku slabik pomocí činností se zapojením hmatu, zraku a sluchu.

4. Poznat hlásky

Zjistíte, jak dítě podpořit, aby bylo schopné poznat hlásky v krátkých slovech, jejich počet a pořadí.

Tento jednoduchý postup zlepšuje sluchové rozlišování, které je důležité kromě čtení pro úspěšnou nápravu hlásek v logopedii.

Tyto činnosti rozvíjí myšlení a poznávací schopnosti, ale nevyžadují od dítěte znalost žádných písmen.

5. Rozlišovat samohlásky

Naučím vás, jak rozlišit sluchem samohlásky a souhlásky.

Dozvíte se, jak snadno využít dostatek dalších variant aktivit, abyste přizpůsobili tempo učení svému dítěti na míru.

6. Určit tvrdé a měkké souhlásky

Naučím vás aktivity, které pomohou dítěti uvědomit si rozdíl mezi tvrdými a měkkými souhláskami DTN x ĎŤŇ,

což je základem pro osvojení pravidel pravopisu.

Bonusy:

+ odpovědi na vaše dotazy ve skupině budu průběžně zodpovídat do 30.11. 2023.

+ ke každému tématu získáte zdarma pracovní listy v PDF.

Vstupte do kurzu a hravě podpořte svého předškoláka!

80 min video v FB skupině

+Pracovní listy v PDF

+ Odpovědi na dotazy ve skupině

Cena:

                            750 Kč

Přístup k videím a PDF pracovních listů vám zašlu na váš e-mail co nejdříve. Záznam je dostupný 12 měsíců.

 

Podstatou mini kurzu jsou hry v prostoru vašeho domova,

vaše dítě nemusí sedět u stolu!

Reference:

„Vyzkoušeli jsme to asi desetkrát a následně byla dcera schopna určit první hlásku. Takže problém byl nejspíš v tom, že nerozuměla tomu, co po ni chci (nechápala, co je první hláska/písmenko). A taky psychický blok (to je to, co nikdy neumím).  Celkově mám pocit, že za tak krátké období jsme toho stihly víc, než jsem čekala. Děkujeme za Tvoje tipy, opravdu nám pomohly.“

Jana T.

„Mého předškoláka hry z workshopu zaujaly a já jsem zjistila jak postupovat krok za krokem při nácviku vnímání počtu slabik a jejich délky.“

Lenka S.

„Snažili jsme se trénovat čtení, ale bez větších úspěchů. A já se divím, že jsme si nikdo (ani já, ani učitelka, ani paní psycholožka z poradny) nevšimly, že má dcera problém rozeznat dlouhé a krátké slabiky! Díky Magdě se jí to už daří!“

Veronika H.

„Zjistila jsem, jak legrací vyřešit situaci, kdy se synovi něco nepovede. Až budu dělat se synem domácí úkoly, těším se, jak použiju postupy a tipy z minikurzu!“

Ivana R.

Díky této přípravě bude vaše dítě úspěšnější ve čtení v 1. třídě.

V dalších ročnících mu tyto dovednosti pomohou zlepšit rychlost a plynulost čtení i porozumění textu.

Informace a postupy z mini kurzu ušetří váš čas i energii, které můžete věnovat svému dítěti.

Mgr. Magda Olšinská

Časté otázky

Jak dlouho trvá, než se dítě naučí sluchem rozlišovat hlásky a jejich počet v krátkých slovech?

Záleží na věku a schopnosti dítěte. Pokud se tomuto programu budete věnovat s dítětem pár minut denně, může to zvládnout za pár týdnů. Pokud je jeho sluchové vnímání velmi nezralé, je možné že bude potřebovat několik měsíců. Ukážu vám dostatek variant her, aby jste mohli každý krok společně procvičit podle individuálních potřeb.

Co když dítě ještě neumí žádná písmenka?

Není to potřeba, celá metoda pracuje jen s hláskami, písmenka se přidají až v 1. třídě. Hry, které vás naučím, nevyžadují znalost žádných písmen.

Co když dítě už zná písmenka?

Pokud má obtíže v určování hlásek a jejich pořadí ve slovech sluchem, je potřeba tuto dovednost systematicky trénovat. Vytrvalé procvičování se slabikářem nemusí být efektivní, pokud čtení není plynulé a s porozuměním.

Co když moje dítě nevydrží sedět u pracovních listů?

Děti se nejlépe učí v pohybu. Proto vám ukážu, jak využít prostor vašeho domova, u aktivit není nutné sedět.

Potřebuji nějaké speciální pomůcky?

Ukážu vám, jak využít kostky, ale mohou být libovolného materiálu, případně jen uzávěry od pet lahví. U každého kroku vám představím varianty, abyste využili běžné předměty, které již doma máte.