Můj příběh

Vystudovala jsem Speciální pedagogiku a pracovala s dětmi a dospělými s mentálním a kombinovaným postižením, autismem.

Pak přišly moje vlastní děti a začaly mě učit o tom, co přesně v praxi funguje.

Můj syn kvůli vývojové dysfázii komunikoval do šesti let citoslovci, ukazováním, gesty. Osobně mě zaškolil do totální komunikace, která používá všechny dostupné verbální i neverbální prostředky k vzájemnému porozumění.

Hledala jsem možnosti, jak ho podpořit ve vývoji a nejvíce mě oslovil kurz HANDLE přístupu. Protože jsem viděla, že maximálním tempem a úsilím se nikam neposune, jen odmítne spolupráci z důvodu přetížení a já vyčerpám svoji energii.

Jsem přesvědčená o tom, že mým úkolem není zvládnout se synem co nejvíce terapií naráz.

Ale hrát si a objevovat společně svět i naše talenty vlastním tempem.

Ráda se s vámi podělím o své zkušenosti.

 

Rezervujte si termín online konzultace: magda@vlastnimtempem.cz

Absolvované kurzy:

 • 2023  kurz HANDLE III, certifikace screenerka
 • 2022 Trénink jazykových schopností dle D. B. Elkonina, akreditovaný kurz MŠMT
 • 2022 Grafomotorika prakticky, IPP, Akreditovaný webinář MŠMT
 • 2021 Základy Handle přístupu, kurz I,II
 • 2021 Rozhýbej svůj jazýček, online
 • 2018 Výchova nevýchovou, online
 • 2015 Mapa-tvoříme akční plány, Profil klienta na jednu stránku, Quip
 • 2014 Aktivní podpora samostatnosti osob s mentálním postižením, Severní Irsko
 • 2012 Tvorba snadno srozumitelných informací pro osoby s mentálním postižením. SPMP ČR
 • 2012 Bazální stimulace, akreditovaný kurz MŠMT
 • 2011 Respektovat a být respektován, akreditovaný kurz MŠMT

Moje profesní kvalifikace:

 • Od 2022 Průvodkyně rodičů dětí s opožděním ve vývoji
 • Od 2016 Intenzivní rodičovský výcvik v každodenní praxi
 • 2014-2016 Praktická škola, Praha, vzdělávání studentů s mentálním postižením a autismem
 • 2013-2014 Camphill Clanabogan, co-worker pro práci s residenty s mentálním postižením
 • 2011-2013 Liga vozíčkářů, Brno, osobní asistence
 • 2011-2013 Masarykova univerzita v Brně, Pedagogická fakulta, navazující magisterské studium oboru Speciální pedagogika, SZZ z Pedagogiky a psychologie, Speciální pedagogiky pro učitele, Edukace jedinců s mentálním postižením, Specifické poruchy učení.
 • 2008-2011 Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta, bakalářské studium oboru Speciální pedagogika, zakončeno SZZ