Obrázkový denní program pro mateřskou školu

obrázky pro děti v mš

Pro podporu adaptace dětí s:

  • opožděným vývojem řeči
  • sníženým porozuměním
  • odlišným mateřským jazykem
  • mentálním postižením
  • autismem

Vhodné pro integraci do běžné třídy MŠ.