„Matěji, co to vyrábíš?“
„Fů fů!“
„Je to náklaďák?
„Ne.“

Jsem se dvěma dětmi na procházce v parku. Můj pětiletý syn se právě snaží připevnit větší větev na náš kočárek a očekává, že pochopím jeho záměr.

„Proč tam dáváš tu větev, je to komín mašinky?“
„Ne. To fů fů!“
„Je to něco s vlakem?“
„Jo.“

Hmm… rychle přemýšlím, jestli mi můj mozek nabídne nějakou asociaci z toho, co jsme spolu nedávno zažili. Matěj zatím mává klackem nahoru a dolů a zkoumavě sleduje, jestli už jsem to pochopila.

„Aha, je to drezína?“
„Jo!“

Matěj skáče radostí, že jsem přišla na jeho nápad.

Připadá vám to jako hra na pantomimu – hádej na co myslím? Tak tuhle hru hraju už pátým rokem bez přestávky. A ne vždy se trefím, protože syn vymýšlí stále složitější témata přiměřeně jeho věku – zatímco jeho slovník odpovídá úrovni mnohem mladšího dítěte. Logopedi to nazývají Vývojová dysfázie – vrozená specificky narušená schopnost naučit se verbálně komunikovat. Není to tedy způsobené mentálním postižením, autismem, sluchovou vadou, nebo psychickou deprivací či traumatem. Nejnápadnějším projevem dítěte je opožděný vývoj řeči, ale obvykle mají i další skryté obtíže: v porozumění, ve zrakovém a sluchovém vnímání, v jemné motorice, paměti a pozornosti. Tyto děti nemají jazykový cit, učí se mateřský jazyk jako cizí. Mají chudší slovník a dělá jim obtíže skloňování slov, časování sloves, stavba vět, používání předložek. Ve školním věku se tyto obtíže mohou projevit jako specifické poruchy učení: dyslexie, dysgrafie, dysortografie.

Diagnostika těchto dětí není ale v ČR plynulá a koordinovaná. Sluch se testuje už novorozencům v porodnici. Po třetím roce je vhodné požádat o vyšetření foniatra který dítěti pouští pomocí sluchátek různé frekvence zvuků a sleduje jeho reakce, doporučení pediatra není nutné. U dalších odborníků počítejte s několikaměsíčními čekacími lhůtami. Například když vyzkoušíte v září se svým tříletým dítětem státní mateřskou školu a pak si řeknete, že nejlepší pro něj bude zahájit docházku do MŠ až za rok. Pokud si přejete, aby mohlo nastoupit do logopedické mateřské školy, nebo běžné MŠ s asistentem, je nejvyšší čas vyzvednout doporučení od pediatra a dítě objednat ke klinickému logopedovi a klinickému dětskému psychologovi přibližně na leden. Zprávy od nich předáte v únoru pedagogicko-psychologické poradně (PPP) nebo speciálně pedagogickému centru pro v děti s vadami řeči (SPC). Tam vám dají doporučení pro mateřskou školu, které přikládáte k přihláškám, obvykle na konci března/dubna. V květnu proběhne přijímací řízení a pokud bude dítě přijato, může nastoupit od nového školního roku v září. V případě nerovnoměrného psychomotorického vývoje či podezření na epilepsii vám pediatr může dát doporučení pro vyšetření na dětské neurologii.

Pokud se zdráháte zajít s dítětem k odborníkům, protože nechcete, aby dostalo nálepku diagnózy, vězte že český školní systém nedokáže pracovat s dětmi individuálním přístupem, pokud na to nemají „papír“. Diagnóza dítěte nemusí být nálepka, ale důležitým krokem k tomu, aby dítě mohlo dostat odbornou pedagogickou a terapeutickou podporu.

Jak podpořit dítě s opožděným vývojem řeči:

  • pravidelná individuální logopedie hrazená v rámci pojištění
  • sociální terénní služba Ranné péče pro děti 1-7 let, pracovník dochází do rodiny každých 4-8 týdnů, služba poskytována zdarma

Další terapie nejsou hrazené pojišťovnou, nebo jen minimálně v rámci preventivních programů:

Stres nepodporuje zrání mozku dítěte. Pokud se dítě účastní příliš mnoha terapií současně přetěžuje se tím jeho nervový systém. Nejdůležitější pro vývoj dítěte je bezpečné a milující rodinné prostředí.

Máte další otázky? Zeptejte se v FB skupině Vlastním tempem: inspirace pro rodiče dětí s obtížemi ve vývoji.