Představte si, jak se cítí novorozenec. Je odkázán na péči okolí, neumí koordinovaně ovládat své tělo, rozlišovat zrakové a sluchové podněty, ani mluvit.
Vnímá svoje tělo, doteky, materiály, které vás obklopují, čich, chuť. To jsou základní (bazální) vjemy. Příliš intenzivní podněty a náhlé nečekané změny jsou pro něj stresující. Proto miminko uklidňuje objetí, zavinutí do deky a houpání v náručí. Je to pro něj jemná stimulace vnímání vlastního těla a blízkost rodiče, na které je zvyklé z prenatálního období.

Podobně se mohou cítit pacienti v bezvědomí v nemocnici, lidé s těžkým postižením, imobilní senioři. Proto je umí zklidnit a uvolnit například jemné houpání v síti, nebo houpacím křesle, pokud to jejich stav dovoluje.

Když člověk dlouho leží bez možnosti změnit polohu, přestává vnímat hranice svého těla, protože jeho nervový systém nedostává dostatek podnětů z receptorů v kostech, svalech, kůži a dalších tkáních. To přináší riziko proleženin pro tělo, ale zároveň útlum kognitivních schopností a emoční labilitu.

Bazální stimulace je koncept, který přináší člověku dlouhodobě ležícímu informace o jeho těle a prostředí skrze masáže, polohování a vibrační podněty. Je to způsob, jak s ním navázat kontakt a pomoci mu lépe cítit jeho tělo a smysly. Respektuje individuální potřeby a důstojnost člověka tím, že se neomezuje pouze na úkony péče o jeho tělo, ale zároveň ho vnímá jako lidskou bytost. Konkrétně se to projeví v pečovatelském procesu například tím, že než pečující začne provádět úkony, ležícího člověka pozdraví, osloví jménem, dotykem na rameni a říká co s ním bude dělat. Díky tomuto postupu může mít i člověk v kómatu klidný dech a tep, zatímco když se s ním zachází mechanicky, jeho tělesné funkce vykazují známky stresu.

Techniky bazální stimulace jsem využívala při asistenci dětem s kombinovaným postižením. Nejsou náročné na čas ani speciální pomůcky, dají se zakomponovat do běžných každodenních pečovatelských činností.
Ráda vám pomohu vybrat techniku, která bude vhodná přímo pro vaši situaci na osobní konzultaci.