Kouzelnou krajinou hlásek a slov putují předškoláci za královnou Grafií a potkávají po cestě kamarády, například Mistra Slabiku, Pana Délku a víly Hláskulky. Ti jim postupně pomáhají si uvědomit, že slova se skládají z hlásek, dříve než se ve škole naučí písmenka. Díky této systematické přípravě budou lépe připraveni v 1. třídě začít číst plynule a s porozuměním.

Elkoninova metoda je vhodná pro všechny předškolní děti jako stimulační program, nejdříve však od pěti let, zejména však pro děti s obtížemi ve vývoji řeči a odkladem školní docházky. Rozvíjí myšlení a poznávací schopnosti dětí, zlepšuje fonematické(sluchové) uvědomování důležité pro nápravu hlásek v logopedii.

Nácvik probíhá v průběhu celého školního roku formou zájmového kroužku vedeným školenými lektory skupinek 4-6 dětí. S loutkami, pracovními listy a zábavnými skupinovými hrami.

Jak najít program?  http://elkonin.cz/adresar-vyskolenych-lektoru/

Pokud ve vašem okolí není vhodná skupina, zvu vás na online program pro zlepšení sluchového rozlišování předškoláků krok za krokem:

Sluchové rozlišování hravě

Pro školáky, kterým se čtení nedaří, nabízím individuální podporu online.

Domluvte si termín online konzultace na magda@vlastnimtempem.cz

„Snažili jsme se trénovat čtení, ale bez větších úspěchů. A já se divím, že jsme si nikdo (ani já, ani učitelka, ani paní psycholožka z poradny) nevšimly, že má dcera problém rozeznat dlouhé a krátké slabiky! Díky Magdě se jí to už daří!“ Veronika H.