Často není snadné rozlišit, zda se jedná o vývojovou dysfázii, mentální postižení, nebo autismus. Dítě také může mít autismus a mentální postižení současně.
Děti s autismem i bez něj mohou mít smyslovou hypersenzitivitu, přecitlivělost na vůně, zvuky, světlo, potraviny, hmatové podněty. Pokud o tom rodič neví, nebo tyto specifika bagatelizuje, u dětí s autismem i bez něj to vede k chování, které je označováno jako problémové z důvodu smyslového přetížení a stresu.

Rané sociálně-komunikační dovednosti batolat, které dětem s autismem obvykle chybí:

 • Reciprocita (vzájemnost, potřeba sdílet s ostatním: přinese dospělému samo ukázat zajímavý předmět, dívá se na reakci rodiče, když přijde neznámá osoba)
 • Neverbální komunikace (ukáže prstem na to co chce, zavrtí hlavou = NE)
 • Imitace (napodobuje činnost druhého, i v televizi)
 • Reakce na řeč (reakce na oslovení jménem)
 • Sdílení pozornosti (od 9. měsíce – věnuje pozornost stejným věcem, jako jeho okolí)
 • Funkční a symbolická hra (s autíčkem si jezdí na podlaze, předstírá, že kostka je mobil)

Upřesnění některých mýtů v oblasti diagnostiky:

 • Autismus znamená výrazné narušení sociálního vývoje, nikoli nepřítomnost sociálního chování.
 • Autismus je závažné narušení emočního vývoje, nikoli nepřítomnost emocí.
 • Autismus je závažné narušení komunikace (verbální i neverbální složky), nikoli jeden rys.  Například obvyklý nedostatek očního kontaktu, nebo že nepoužívá slova. Zásadní také je, že dítě se dovednost může naučit, ale rozhodující v diagnostice je, zda je to opožděné v porovnání s vrstevníky. Zdroj: K. Thorová, přednáška 2013

Jak postupovat při podezření na autismus u dítěte

 • Na prohlídce v 18ti měsících u pediatra trvat na testech na autismus, základní screeningový dotazník má provést každý pediatr v ČR.
 • Celý dotazník zde: https://mchatscreen.com/wp-content/uploads/2016/11/M-CHAT-R_F_Czech_Republic.pdf.
 • Vyhledání dětského klinického psychologa, dětského psychiatra kvůli zjištění diagnózy např. Nautis.cz/diagnostika. V ČR se běžně provádí tato diagnostika od 2,5/3let. Na tyto diagnostiky jsou dlouhé čekací lhůty.
 • Dále je důležité vyloučit smyslovou vadu dítěte, vyšetřit zrak a sluch.
 • Při tříleté prohlídce u pediatra požádat o doporučení pro klinickou logopedku. Zapsat dítě na čekací listinu k logopedce můžete už i dříve.
 • Pokud pediatr vaše podezření nebere vážně, zaregistrujte se na ranou péči nebo na první návštěvu k logopedce – zpráva od nich může být argumentem pro lékaře o nutnosti dalších vyšetření.

Po zjištění diagnózy poruchy autistického spektra:

Přes datovou schránku či osobně podat žádost o:

 • příspěvek na péči
 • ZTP průkaz
 • příspěvek na mobilitu na úřadě práce

Vyhledat služby:

 • Sociální terénní službu Raná péče, která je zdarma a poskytuje se dětem do 7 let věku, pracovnice dochází 1x za 6-8 týdnů do rodiny, může rodiči poradit s výběrem pomůcek pro dítě, s příspěvky, jak s dítětem pracovat, aj. Je vhodná i pro děti s obtížemi ve vývoji, které zatím nemají diagnózu. Tuto službu nabízí například Nautis.cz, Zasklem.cz, Diakonie a jiné další organizace a přihlásit se u nich co nejdříve, mají dlouhé čekací lhůty. Zapsat se do pořadníku na individuální terapie pro děti s PAS psychoterapie pro rodiče či rodinné příslušníky kteří se starají o osobu s PAS.
 • Podpůrná skupina pro rodiče s dětmi s PAS, skupinové sezení/terapie.
 • Pokud máte zprávu klinického psychologa, je to zásadní pro pedagogické centrum (SPC) kde vám napíšou doporučení pro MŠ a dají vám informaci o tom jaké jsou specializované MŠ ve vašem okolí/ možnost integrace s podporou asistenta.
 • Při tříleté prohlídce u pediatra požádat o doporučení pro klinickou logopedku. Objednejte se předem telefonicky u logopedky, ale klidně už dříve, počítejte s čekacími lhůtami.

Význam včasné a správné diagnózy:

 • Informace jako prevence stresu rodiče (nejistota, úzkosti, pocit viny za problémové chování dítěte, nepochopení okolím).
 • Podpora systému (dávky, služby).
 • Pokud lépe definujeme obtíže dítěte a jejich příčiny, máme lepší podklady pro přímou pedagogickou a další práci s dítětem.
 • Cílem ale by neměla být snaha zařídit, aby bylo dítě „normální“ = neurotypické. Proto se začíná používat termín neurodivergentní, což zdůrazňuje, že není jen jeden univerzální způsob naplňování základních potřeb, jako je bezpečí a přijetí. A že cílem vzdělávání by nemělo být přesvědčit dítě s autismem, aby co nejlépe maskovalo projevy své odlišně fungující nervové soustavy.

Terapeutické možnosti pro děti s autismem v ČR:

 • Strukturované učení (vychází z TEACH programu)
 • ABA terapie
 • Son-rise program
 • SNOEZELEN: relaxační a terapeutická místnost
 • Individuální změna stravování: nutriční terapeutka
 • Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (pobytové tábory)
 • LIFETOOL: sociálně aktivizační služba Diakonie ČR: poradí vám osobně a zdarma s výběrem komunikačního programu na tablet

Další možnosti nejen pro děti s autismem:

 • Ergoterapie
 • HANDLE program: Celostní přístup k neurovývoji a efektivitě učení, mimo jiné pomáhá snižovat hypersenzitivitu smyslů.
 • Terapie senzorické integrace
 • Neurovývojová terapie
 • Z každé metody se dá něco využít a tak lépe rozumět konkrétnímu dítěti či dospělému. Příliš mnoho terapií současně přetěžuje dítě i rodiče.

Knihy:

 • Eliška Antošová: Na autismus jedině autibiotika, (rodičovská zkušenost)
 • Naoki Higdašima: A proto skáču: vnitřní svět třináctiletého chlapce s autismem
 • Eva Vingrálková: Cvičení a terapie pro děti s autismem (úžasně praktická s fotografiemi)
 • Raun K. Kaufman: Průlom v autismu (o metodě Son-rise)
 • Ellen Notbohm: 10 věcí, které by vaše dítě s autismem chtělo abyste věděli
 • Roman Pešek: Kyslíková maska pro rodiče dětí s Aspergerovým syndromem
 • Barry M. Prizant: Jedineční lidé (příběhy dospělých autistů)
 • Věra Čadilová: Rozvoj sociálních dovedností dětí s autismem (stručná, strukturované učení s fotografiemi)

Kurzy:

Pro další inspiraci se přidejte do fb skupiny Vlastním tempem: facebook.com/groups/1584690298580836